ET STYKKE HÅNDVÆRK ...


Indslusningen af unge, nye navne har altid været en vigtig del

af OperetteKompagniets virke.

Udover at videreføre det reelle stykke håndværk,

operettens stilart står for,

er konceptet en sikring af en truet kunstarts fremtid

indenfor dansk kulturliv.

www.operettekompagniet.dk